... eller hur man överlever en filminspelning utan att trampa på någons ego samt bibehålla hierarkien. Eller tja.. hur man bara överlever.